Zenfolio | DSM Images | Spurge

2 photos

"Euphorbia hypericifolia", "Breathless White", "Breathless White Spurge", Spurge, Euphorbiaceae, Flower"Euphorbia hypericifolia", "Breathless White", "Breathless White Spurge", Spurge, Euphorbiaceae, Flower